Täytyykö minun itse hankkia vakuutukset toiminnalleni?

Omapajan palvelumaksuun sisältyy myös vakuutukset toiminnallesi. Omapajan kautta olet vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5100 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 30 euron päivärahaa.

Omapajan kautta olet vakuutettu oikeusturvavakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 1 000 000 euroa. Joillakin yksittäisillä aloilla enimmäiskorvauksen määrä on pienempi. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 1000 euroa, mutta muutamalla toimialalla omavastuu on 2000 euroa. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.

Voit myös valtuuttaa Omapajan ottamaan itsellesi YEL-vakuutuksen eläkevakuutusyhtiöstä. Tällöin YEL-vakuutusmaksut pidätetään palkastasi palkanmaksun yhteydessä.