YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle.

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus (Yrittäjän eläkevakuutus) on sosiaaliturvavakuutus, joka on tarkoitettu yksinyrittäjille ja itsensä työllistäville. Se tarjoaa yrittäjille eläketurvan ja mahdollistaa oikeuden saada sosiaaliturvaa, kuten sairauspäivärahaa ja äitiysrahaa. YEL-vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän tuloihin ja vaikuttavat tulevaan eläkkeeseen. 

Milloin tarvitsen YEL-vakuutuksen? 

  • Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, kun arvioit että kevytyrittäjänä saamasi työtulo ylittää 9 010,28 euroa (2024) 12 kuukauden jakson aikana, olet 18–67-vuotias ja asut Suomessa. Lisäksi kevytyrittäjyytesi jatkuu yli 4 kk tai on toistuvaa kausiluontoista toimintaa.
  • Jos olet samalla palkkatyössä, pitää sinun silti ottaa YEL-vakuutus, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.
  • Mikäli et ota YEL-vakuutusta heti, Omapajan laskutusjärjestelmä ilmoittaa, kun vuosityötulo ylittää rajan, jolloin vakuutus tulisi ottaa.

Suosittelemme YEL-vakuutukset ottamista heti rekisteröidyttyäsi kevytyrittäjäksi, jos arvioit YEL-rajan ylittyvän seuraavan 12 kuukauden aikana.

Huom! Jos laskutat julkista sektoria, sinun täytyy ottaa YEL-vakuutus, vaikka laskuttaisit vain yksittäisiä työsuorituksia. Lue lisää.

Voiko Omapaja hoitaa YEL-maksut puolestani? 

  • Voit valtuuttaa Omapajan hoitamaan YEL-maksut puolestasi. Tässä tapauksessa toimita meille valtakirja laskutusjärjestelmän kautta.

Miten muutan YEL-työtuloa?

  • Voit muuttaa YEL-työtuloasi ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@omapaja.fi. Ilmoitamme tiedot eteenpäin eläkevakuutusyhtiö Elolle.

Miten arvioin työtulon määrän?

Voit käyttää työtulon arvioimiseen Elon YEL-laskuria.

YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi rahallista arvoa. YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tulojasi eikä sinulle maksettavaa palkkaa vaan sinun tulee arvioida itse, mikä se todellisuudessa voisi olla. Arvioinnissa kannattaa miettiä esimerkiksi, mikä olisi se rahamäärä, jonka maksaisit toiselle henkilölle, jos hän tekisi työsi. Arvioimasi YEL-työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vähintään yhtä tärkeää on huomioida, että YEL-työtulon perusteella lasketaan myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Lisäksi työtulo määrittää työttömyysturvasi tason.

Huomioi tämä! Kevytyrittäjänä voit vähentää YEL-maksut henkilökohtaisessa veroilmoituksessa.