Miten hinnoittelen palveluni?

Laskutushinnassa sinun tulee ottaa huomioon vähintään seuraavat seikat:

  • Arvonlisävero (määräytyy toimialan mukaan, yleensä 24 %)
  • Omapajan palvelumaksu 5-7% arvonlisäverottomasta laskutuksestasi
  • Yritystoimintaan liittyvät kulut (esim. materiaali- ja matkakulut)
  • Sairausvakuutusmaksu 1,16% (vuonna 2024) bruttopalkastasi, mikäli olet YEL-vakuuttamisvelvollinen
  • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (jos tulosi ylittävät YEL-työtulorajan)

Voit käyttää hinnoittelun apuna palkkalaskuriamme.

Oman työ kannattaa hinnoitella niin, että palkkasi on kohtuullinen tehtyyn työhön nähden ja vertailukelpoinen alan muihin tekijöiden verrattuna.