Miten YEL-vakuutuksen vuosityötulo määritellään?

Yrittäjän eläkevakuutuksen perustaksi määritellään vuosityötulo, joka vastaa oman työpanoksesi arvoa harjoittamassasi yritystoiminnassa. Vuosityötulon tulee siis vastata sitä palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin vuoden aikana yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin sinä olet.

Vuosityötulosi ei ole välttämättä täysin sama asia kuin Omapajasta nostama palkkasi. Palkan perusteella vuosityötulosi on kuitenkin helpompi asettaa oikealle tasolle. Työtulon perusteella lasketaan eläkkeen määrä ja vakuutusmaksut. Jos yritystoiminnassasi tapahtuu merkittäviä muutoksia, vuosityötuloa tulee muuttaa vastaamaan uutta tilannetta.