Mitä toimeksiantosopimuksessa tulisi olla?

Toimeksiantosopimuksen sisällön avaaminen ja sopimuspohja

Toimeksiannoista voi tehdä sopimuksen joko kirjallisesti tai suullisesti. Suosittelemme kirjallista sopimista, jotta kumpikaan osapuoli ei voi jälkikäteen muuttaa yksipuolisesti sopimuksen ehtoja.

Sopimuksessa vahvistetaan sinun asemasi itsenäisenä kevytyrittäjänä ja toimeksiantajan rooli työn tilaajana sekä sovitaan toimeksiannon sisällöstä.

Tulostakaa ja täyttäkää sopimuksesta omat kappaleet kummallekin osapuolelle.

Huom! Helpointa sinulle on käyttää Omapajan laatimaa valmista toimeksiantosopimuspohjaa

Sopimuksessa tulisi olla ainakin nämä tiedot:

 • Sopijapuolet:
  • Toimeksiantaja (asiakas) ja toimeksisaaja (sinä)
 • Toimeksiannon sisältö:
  • Kuvaa mahdollisimman tarkasti, mistä toimeksianto koostuu.
 • Toimitettava aineisto: 
  • Kuka vastaa työvälineiden hankinnasta ja missä muodossa valmis aineisto toimitetaan asiakkaalle.
 • Toimeksiannon aikataulu ja sopimuksen voimassaolo.
 • Hinta: 
  • Työsuorituksen hinta.
  • Tässä sovitaan myös, että laskutetaanko materiaalikulut tai matkakulut asiakkaalta ja ovatko ne osa kokonaiskorvausta vai laskutetaanko ne työsuorituksen lisäksi.
  • Jos asiakas pyytää lisätyötä, kuuluuko se hintaan vai laskutetaanko se varsinaisen työn päälle esim. tuntipohjaisena.
  • Tässä tulee mainita myös arvonlisävero eli joko "hinta sisältää alv." tai "hintoihin lisätään alv."
 • Maksuehto ja laskutus: 
  • Maksuehto määrittää laskun eräpäivän. Kuluttaja-asiakkaiden maksuehto on yleensä 14 päivää. 
  • Jos kyseessä on useiden kuukausien mittainen urakka, on laskutus järkevää jaksottaa esimerkiksi kerran kuussa tapahtuvaksi. On mahdollista laskuttaa koko urakka myös yhdellä laskulla. 
 • Salassapito: 
  • Toisen osapuolen tiedot pidetään luottamuksellisena. Jos työ sisältää esimerkiksi koulutusmateriaalia, sovitaan saako materiaalia luovuttaa muiden osapuolien käyttöön.
 • Sopijaosapuolten allekirjoitukset.

Ohjevideo toimeksiantosopimuksen täyttämiseen: