Millainen tosite tai kuitti kulukorvauksiin täytyy olla?

Ilman kulutositetta, kulu ei ole vähennyskelpoinen.

Kulukorvauksen liitteeksi vaaditaan aina kulutosite, se on korvauksen maksamisen edellytys. 

Kun laskutat työhön välittömästi liittyviä kuluja asiakkaalta tai matkustamiseen liittyviä kustannuksia, täytyy sinun liittää kulukorvauslomakkeelle kopio alkuperäisestä kulutositteesta.

Esimerkki vähennyskelpoisesta kulutositteesta

Taksikuitti esimerkki-1

Mitä tietoja kulutositteella täytyy olla?

Kulutositteen tulee olla myyjän antama tosite, josta käy ilmi seuraavat tiedot:

  • Myyjän nimi ja alv-tunnus tai y-tunnus 
  • Päivämäärä
  • Ostetut hyödykkeet / palvelut
  • Jos kulussa on arvonlisäveroa, arvonlisäverokanta ja arvonlisäveron osuus tulee olla eriteltynä tositteella euroina

Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi kuitit, laskut ja matkaliput.

Matkalipuissa ei kaikissa tapauksissa ole mainittu arvonlisäverokantaa ja myös takseissa on melko tavallista, että matkustajille tarjotaan pelkkiä korttimaksutositteita, joista puuttuvat tarvittavat tiedot, mutta myyjällä on aina velvollisuus toimittaa ostajalle kuitti, jossa nämä tiedot ovat.

Valitettavasti emme voi hyväksyä pelkkiä maksutositteita mistä ei näy myyjän tietoa, ostettuja hyödykkeitä/palveluita, mahdollisen arvonlisäveron erittelyä.

Ohjevideo kulukorvausten lisäämiseen: