1. UKK – Omapaja
  2. Kuka voi toimia kevytyrittäjänä

Kevytyrittäjyys työttömänä

Voinko toimia kevytyrittäjänä ollessani työtön?

Omapajan kautta työskennellessäsi sinut katsotaan työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi. Jos yritystoimintasi on sivutoimista, voit saada samaan aikaan soviteltua työttömyyspäivärahaa.

Jos taas yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulla ei ole samaan aikaan oikeutta työttömyyspäivärahaan. Arvion yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuudesta tekee TE-viranomainen, ja lisätietoa yritystoimintasi vaikutuksesta työttömyysetuuteen saat paikallisesta TE-toimistostasi.

Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, onko tehty työ esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä alle 2 viikkoa kestävien toimeksiantojen osalta yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida erikseen, vaan lyhyitä keikkatöitä tekevä on oikeutettu soviteltuun työttömyyspäivärahaan.